TFK

TEKNISKA FÖRENINGEN I KRISTIANSTAD

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

 

Detta gör vi huvudsakligen genom att arrangera studiebesök och tekniska/naturvetenskapliga föreläsningar.

 

Föreningen har ca 175 medlemmar.

 

Du kan nå oss via nedanstående mejladresser:

 

ordf@Tekniskaforeningenkristianstad.se

 

kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Synpunkter på hemsidans innehåll skickar du till:

 

webmaster@Tekniskaforeningenkristianstad.se

Medlemskap

 

Vill du bli medlem i Tekniska Föreningen i Kristianstad? Gör då så här:

 

Skicka ett mejl till föreningens skattmästare, för närvarande Olle Wennberg, kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

I mejlet vill vi ha följande uppgifter: Namn, postadress, mejladress och gärna telefonnummer, födelsedatum xxxx-yy-zz samt någon uppgift om vad du arbetar med.

 

Du kan även ringa 076-61 46 442 eller skriva brev till Olle Wennberg, Heins väg 10, 291 66 Kristianstad och lämna samma uppgifter.

 

Du får sedan en bekräftelse, inbetalningskort på medlemsavgiften 100 kr samt information om föreningens verksamheter.

 

Välkommen som medlem!

Sponsorer

Sponsorer

STYRELSELEDAMÖTER och FUNKTIONÄRER 2017

Revisorer:

 

Ingvar Kroon (2017)

Mats Carlson (2017)

 

Revisorsuppleant (2017)

Ingemar Lindquist

 

 

 

Valnämnd:

 

Ledamot (för styrelsen och sammankallande (2017)

Jan Andersson

 

Ledamot

Tomas Lindhe

 

Suppleant (2017)

Karl-Eric Wohlin

Börje Andersson

 

Foton från År 2017 Vt studiebesök och föreläsningar

Styrelse:

 

Ordförande (2017)

Nils-Eric Sjöstrand

 

Vice ordförande (2017)

Ronnie Åbrandt

 

Skattmästare (2017)

Olle Wennberg

 

Sekreterare (2017-2018)

Tommy Stålhammar

 

Klubbmästare (2017)

Michael Colliander

 

Ledamot (2017-2018)

Jan Andersson

Ewe Håkansson

 

Suppleant (2017)

Håkan Berglie

 

IT-ansvarig (2017)

Tony Tieu

 

 

 

TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information

 

Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se