TFK

TEKNISKA FÖRENINGEN I KRISTIANSTAD

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

Detta gör vi huvudsakligen genom att arrangera studiebesök och tekniska/naturvetenskapliga föreläsningar.

 

Föreningen har ca 169 medlemmar.

 

Du kan nå oss via nedanstående mejladresser:

 

ordf@Tekniskaforeningenkristianstad.se

 

kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Synpunkter på hemsidans innehåll skickar du till:

 

webmaster@Tekniskaforeningenkristianstad.se

Medlemskap

 

Vill du bli medlem i Tekniska Föreningen i Kristianstad? Gör då så här:

 

Skicka ett mejl till föreningens skattmästare, för närvarande Dennis Ohlsson, kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

I mejlet vill vi ha följande uppgifter: Namn, postadress, mejladress och gärna telefonnummer, födelsedatum xxxx-yy-zz samt någon uppgift om vad du arbetar med.

 

Du kan även ringa 070-37 523 50 eller skriva brev till Dennis Ohlsson, Björkvägen 5B 291 43 Kristianstad och lämna samma uppgifter. Använd gärna snabb formulären här. =>>

 

Du får sedan en bekräftelse, inbetalningskort på medlemsavgiften

100 kr samt information om föreningens verksamheter.

 

Välkommen som medlem!

 
 
 

Sponsorer

Sponsorer

STYRELSELEDAMÖTER och FUNKTIONÄRER 2018

Revisorer:

 

Ingvar Kroon (2018)

Mats Carlson (2018)

 

Revisorsuppleant (2018)

Ingemar Lindquist

 

Revisorsuppleant (2018)

Stefan Harrysson

 

 

Valnämnd:

 

Ledamot (för styrelsen och sammankallande (2018)

Jan Andersson

 

Ledamot (2018)

Tomas Lindhe

 

Suppleant (2018)

Karl-Eric Wohlin

Börje Andersson

 

Foton från År 2017 Vt studiebesök och föreläsningar

Styrelse:

 

Ordförande (2018)

Nils-Eric Sjöstrand

 

Vice ordförande (2018-2019)

Ronnie Åbrandt

 

Skattmästare (2018)

Dennis Ohlsson

 

Sekreterare (2018)

Tommy Stålhammar

 

Klubbmästare (2018)

Michael Colliander

 

Ledamot (2018)

Jan Andersson

Ewe Håkansson

 

Suppleant (2018-2019)

Sten Odenbring

 

IT-ansvarig (2018)

Tony Tieu

 

 

 

TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information

 

Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se