TFK

Tekniska Föreningen påminner om vårens nya aktiviteter har kommit ut, läs mer här

TEKNISKA FÖRENINGEN I KRISTIANSTAD

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

 

Detta gör vi huvudsakligen genom att arrangera studiebesök och tekniska/naturvetenskapliga föreläsningar.

 

Föreningen har ca 169 medlemmar.

 

Du kan nå oss via nedanstående mejladresser:

 

ordf@Tekniskaforeningenkristianstad.se

 

kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Synpunkter på hemsidans innehåll skickar du till:

 

webmaster@Tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Om du har en e-postadress så meddela gärna den till föreningens kassör, kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se så kan vi skicka information till dig om kommande aktiviteter via e-post istället för vanligt brev. 


Medlemskap


Vill du bli medlem i Tekniska Föreningen i Kristianstad? Gör då så här:


Skicka ett mejl till föreningens skattmästare, för närvarande Dennis Ohlsson, kassor@tekniskaforeningenkristianstad.se


I mejlet vill vi ha följande uppgifter: Namn, postadress, mejladress och gärna telefonnummer, födelsedatum xxxx-yy-zz samt någon uppgift om vad du arbetar med.


Du kan även ringa 070-37 523 50 eller skriva brev till Dennis Ohlsson, Björkvägen 5B  291 43 Kristianstad och lämna samma uppgifter. Använd gärna snabbformuläret här. =>>


Du får sedan en bekräftelse, inbetalningskort på medlemsavgiften

150 kr samt information om föreningens verksamheter.


Välkommen som medlem!

 
 
 

Sponsorer

Sponsorer

STYRELSELEDAMÖTER  och  FUNKTIONÄRER 2018

Revisorer:


Ingvar Kroon (2018)

Mats Carlson (2018)


Revisorsuppleant (2018)

Ingemar Lindquist


Revisorsuppleant (2018)

Stefan HarryssonValnämnd:


Ledamot (för styrelsen och sammankallande (2018)

Jan Andersson


Ledamot (2018)

Tomas Lindhe


Suppleant (2018)

Karl-Eric Wohlin

Börje Andersson


Foton från studiebesök och föreläsningar

Styrelse:


Ordförande (2018)

Nils-Eric Sjöstrand


Vice ordförande (2018-2019)

Ronnie Åbrandt


Skattmästare (2018)

Dennis Ohlsson


Sekreterare (2018)

Tommy Stålhammar


Klubbmästare (2018)

Michael Colliander


Ledamot (2018)

Jan Andersson

Ewe Håkansson


Suppleant (2018-2019)

Sten Odenbring


IT-ansvarig (2018)

Tony Tieu
TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information


Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se


Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se