Årsmöte

ÅRSMÖTE 2017

Tekniska Föreningen Kristianstad

Kallelse till Årsmöte

Tid: Tisdagen 7/3 2017 kl 18:30

Plats: Regionmuséet i Kristianstad

Dagordning:

 1. Val av ordförande till mötet
 2. .Val av sekreterare till mötet
 3. Val av två protokolljusterare till årsmötesprotokollet
 4. Godkännande av kallelse och dagordning
 5. Verksamhetsberättelse för 2016
 6. Ekonomiskt bokslut för 2016
 7. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren
 8. Budget och årsavgift för 2017
 9. Val av styrelse:

Tre ledamöter och en suppleant på två år. (2017-2018)

 

Avgående: Tommy Stålhammar, Jan Andersson, Ewe Håkansson, Håkan Berglie

 

Förslag omval styrelseledamöter: Tommy Stålhammar, Jan Andersson, Ewe Håkansson

 

Förslag omval suppleant: Håkan Berglie

 

 1. Kassör/skattmästare 2017

 

Avgående: Börje Andersson

 

Förslag nyval: Olle Wennberg

 

 

11. Klubbmästare på ett år (2017)

Förslag: omval Michael Colliander

 

12. Val av två revisorer 2017

Ingvar Kroon och Mats Carlsson

 

Val av två revisorsuppleanter 2017

Ingemar Lindqvist och Roland Stjerneklev

 

Förslag: omval samtliga

 

13. Val av två ledamöter i valnämnden och två suppleanter för 2017.

Förslag omval och sammankallande/representant för styrelsen: Jan Andersson

Förslag omval ledamot: Tomas Lindhe

Förslag omval suppleant: Karl-Eric Wohlin

Förslag nyval suppleant: Börje Andersson

 

14.Motioner

 

15. Övriga frågor

 

16. Mötet avslutas

 

Övrig Information

 

Föreningen har under det gångna året förändrat sina bankkontakter.

Alla betalningar till föreningen måste nu göras via

Bankgiro 5101-5352, Sparbanken Skåne.

 

Årsmöte anmälan

 

Tisdagen 7 mars 2017

Årsmöte Regionmuséets Hörsal kl 18:30-21:00

 • Kl 18:30 Årsmötesförhandlingar
 • Kl 19:00-19:45 c:a: Föredrag av Mats Pettersson, Föreningen Gamla Christianstad, om ” Kristianstad som industristad förr och nu”.
 • Kl 20:00 c:a: eftersits med landgång inkl lättöl/vatten, kaffe med kaka. Intages på CaféMiró.

Anmälan till årsmötet i första hand via e-post till bob.andersson@bredband.net eller per telefon 044-211937 senast torsdag 2 mars. Det går även bra att göras anmälan via formulär här.

 

 

 

Ange då om du vill deltaga i eftersitsen. Kostnad för denna är 100:-. som erlägges vid ankomsten. Anmälan för eftersitsen är bindande.

 

Ansvarig: Börje Andersson

 
 
 

Nyttiga Länkar

 

 • Skånska Ingenjörsklubben: www.ingenjorsklubben.m.se
 • Hälsingborgs tekniska förening: www.tfih.se
 • Plastens hus i Perstorp: http://www.plastenshus.se/
 • Teknikens och sjöfartens hus i Malmö: http://www.malmo.se/medborgare/kultur--noje/museer--utstallningar/malmo-museer/sprak/lattlast/teknikens-och-sjofartens-hus.html
 • Marinmuseum i Karlskrona: http://www.marinmuseum.se/
 • Tekniska museet i Stockholm: http://www.tekniskamuseet.se/

 

 

TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information

 

Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se

 

Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se