Årsmöte


Program för årsmötet av Tekniska Föreningen i Kristianstad 3 mars 2020, kl.18.00

 

Plats:  Åhus Bryggeri och Restaurang Anno 1900, Köpmannagatan 6, Åhus

  

Program:

18.00 Årsmötesförhandlingar enligt kallelse och dagordning.


Ca 18.45 Föreläsning om och visning av Åhus Bryggeri av Ulrik Jönsson, grundare och ägare av

Åhus Bryggeri och Restaurang Anno 1900.


Ca. 19.45 Eftersits med smörrebröd, läsk/vatten och kaffe.


Bryggeriet serverar också sin egenproducerade öl.
Kostnad eftersits 100:-/person. Erlägges kontant.


Anmälan senast 21/2 2020 till Sten Odenbring.

Anmälan till eftersits är bindande. Vi kan vara max. 42 personer. 

Mail sten.odenbring@gmail.com, mobil 0706028739


Notera särskilt frågan om föreningens upplösning (se den bifogade filen ”Årsmötesunderlag TFK Framtid”)

Efter årsmötesförhandlingarna inbjuds till föreläsning och eftersits. OBS! särskild anmälan, se filen ”Kallelse årsmöte 2020”.

 

Bilagor (7st);

 Välkomna!


Styrelsen

ÅRSMÖTE 2020Förgående årsmöte 2017-2019 finns att läsa nedan.


Årsmöte 2019


Program för årsmötet av Tekniska Föreningen i Kristianstad 5 mars 2019

 

Plats: Regionmuseéts Hörsal 18:30

 Föredrag skall hållas av:  Leif Mårtensson. Industri/Försvar 45 min.

  

Program:


*Föreläsning börjar 18:30 med avslutning c:a 19:15.

* Årsmötet börjar efter föreläsningen enligt utsänd kallelse/dagordning.

*Efter årsmötet eftersits med landgång 

Eftersits med landgång, kaffe och kaka, 100:- som erläggs kontant till Jan Andersson.

Anmälan till eftersits senast 26/2 till jan@bikab.net, eller tfn: 0705-601501.


Anmälan till eftersits är bindande. 

Välkomna!


Årsmöte 2018

Program för årsmötet 5 mars 2018

Regionmuséets Hörsal kl 18.30-21:00Kl 18:30 Årsmötesförhandlingar enligt kallelse.


Kl 19:00 -1945 c:a Föreläsning av Petter Andersson, Kristianstads Kommun, i ämnet ”Utbyggnad av Hammar”. Om infrastrukturen, vägar, belysning, gator och parkområden.


Kl 20:00 ca: Eftersits med landgång inkl lättöl/vatten, kaffe med kaka. Intages på Café Miró.


Anmälan till eftersits i första hand via e-post till jan@bikab.net eller per telefon 070-5601501 senast lördag 3 mars.


Kostnad för denna är 100:-/person som erlägges kontant vid ankomsten.

Anmälan till eftersitsen är bindande.


Ansvarig: Jan Andersson.FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE 2017

Tekniska Föreningen Kristianstad

      Kallelse till  Årsmöte

     Tid: Tisdagen 7/3 2017 kl 18:30

Plats: Regionmuséet i Kristianstad

                   

Dagordning:

 1. Val av ordförande till mötet
 2. .Val av sekreterare till mötet
 3. Val av två protokolljusterare till årsmötesprotokollet
 4. Godkännande av kallelse och dagordning
 5. Verksamhetsberättelse för 2016
 6. Ekonomiskt bokslut för 2016
 7. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren
 8. Budget och årsavgift för 2017
 9. Val av styrelse:

Tre ledamöter och en suppleant på två år.  (2017-2018)


Avgående: Tommy Stålhammar, Jan Andersson, Ewe Håkansson, Håkan Berglie


Förslag omval styrelseledamöter:  Tommy Stålhammar, Jan Andersson, Ewe Håkansson


Förslag omval suppleant: Håkan Berglie


 1. Kassör/skattmästare 2017


Avgående: Börje Andersson


Förslag nyval: Olle Wennberg11. Klubbmästare på ett år (2017)

Förslag: omval  Michael Colliander


12. Val av två revisorer 2017

Ingvar Kroon och Mats Carlsson


Val av två revisorsuppleanter 2017

Ingemar Lindqvist och Roland Stjerneklev


Förslag: omval samtliga


13. Val av två ledamöter i valnämnden och två suppleanter för 2017.

Förslag omval och sammankallande/representant för styrelsen: Jan Andersson

Förslag omval ledamot: Tomas Lindhe

Förslag omval suppleant: Karl-Eric Wohlin

Förslag nyval suppleant: Börje Andersson


14.Motioner


15. Övriga frågor


16. Mötet avslutas


Övrig Information


             Föreningen har under det gångna året förändrat sina bankkontakter.

            Alla betalningar till föreningen måste nu göras via

Bankgiro 5101-5352, Sparbanken Skåne.


Nyttiga Länkar


 • Skånska Ingenjörsklubben: www.ingenjorsklubben.m.se
 • Hälsingborgs tekniska förening: www.tfih.se
 • Plastens hus i Perstorp: http://www.plastenshus.se/
 • Teknikens och sjöfartens hus i Malmö: http://www.malmo.se/medborgare/kultur--noje/museer--utstallningar/malmo-museer/sprak/lattlast/teknikens-och-sjofartens-hus.html
 • Marinmuseum i Karlskrona: http://www.marinmuseum.se/
 • Tekniska museet i Stockholm: http://www.tekniskamuseet.se/TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information


Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se


Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se


Hemsida av Webstudion