Referat

Referat


Tekniska Föreningen i Kristianstad, har under det gångna året erbjudit medlemmarna många fantastiska föreläsningar och studiebesök. Under fliken “Referat”, kommer du att finna en spännande epok av de program som förekommit under året.

Läs med glädje!

 

Foton och material är tagna på öppna föreläsningar och studiebesök. Om inget annat finns angivet, är allt material tillhörande TFK. På en del bilder kan det förekomma att någon eller några av medlemmarna har kommit med. Vill ni att något eller några av dessa foton ska tas bort, var då vänlig att skicka ett mejl till webmaster.

 

Varje foto är klickbar.


TFK reserverar sig för eventuella tryckfel.

Föreläsning Biobränslen av Johan Kollberg

22 oktober 2019

Johan inledde med att presentera bakgrunden till sitt Examensarbete i Energivetenskaper som fått rubriken:
”Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar. En bred systemanalys.”
Av bild nr 7 framgår att Johan haft målsättningen att göra en livscykelanalys som täcker hela förloppet från produktion till förbrukning av energin.

Föreläsning IKEA Home Solar & Energy Business 

24 september 2019


Marek inledde med att presentera IKEA vision – a better life for the many, och hur det har lett fram till att man under vecka 38 började marknadsföra solceller i Sverige.

Av de bilder som Marek använde under sin föreläsning kan man förstå hur de slutsatser IKEA har dragit under senare år har lett fram till utvecklingen och marknadsföringen av solceller för mindre anläggningar.

Studiebesök Skepparslövs kvarn

21 maj 2019

Skepparslövs mölla byggdes 1868 av möllaren Rasmus Persson och är av typ ”holländare” med rörlig hätta,segelbrygga, vindros för vridning av hättan och en av natursten uppmurad bottenvåning.
Idag är Skepparslövs mölla den enda i sin art i nordöstra Skåne. Som ett komplement till vindkraften
installerades i början av 1900-talet en tändkulemotor.

Page-4-Image-5
Page-3-Image-3
Page-3-Image-4
Page-4-Image-6

Studiebesök Trafikverket E22, vägbygget mellan Vä och Sätaröd

7 maj 2019

Vår värd Anders tog emot oss på PEAB:s område i Tollarp, där vi över kaffe och fikabröd fick en mycket informativ redogörelse för nya E22:s sträckning.
Utrustade med varsin karta över byggnadsområdets sträckning, körde vi sedan på den gamla vägen och in på den blivande nya E22 vid Nöbbelöv utanför Vä, där vi stannade en stund på den påbörjade bron och Anders berättade om det arbetet.

Page-2-Image-4
Page-2-Image-3
Page-2-Image-5
Page-3-Image-6
Page-3-Image-7

Studiebesök Tre D Mekaniska

2 april 2019

Vi togs emot av VD Kristoffer Persson och Paul Palmqvist, som är en av ägarna till förtaget Tre D som framförallt arbetar med stål, rostfritt stål och aluminium som bearbetas främst med laserskärning, bockning och svetsning. Efterbehandling med ytbehandling exempelvis avgradning. Laserskärning är en betydande del av produktionen.

Föreläsning 5G

20 november 2018

Ove Edfors, professor i ämnet radiosystem vid Lunds Tekniska Högskola föreläser om 5G och vart vi är påväg

Studiebesök Åhus Grönt

30 oktober 2018

Studiebesök hos Åhus Grönt där ägaren Per Johansson visade oss runt

Föreläsning Osteoporeos Anna Holmberg

23 oktober 2018

Anna Holmberg, medicine dr, specialist i ortopedi vid SUS i Malmö föreläste om osteoporos

(benskörhet). Intresset bland åhörarna var stort.

Anna Holmberg har bifogat delar av de bilder hon visade vid föreläsningen i denna sammanfattning hänvisar jag till dessa.

 

Föreläsning PET-Kamera Lena Jönsson

25 september 2018

PET- bilder avslöjar organfunktionen med hjälp av radioaktiva spårämnen.

 

 

 Föreläsning Osteoporos Anna Holmberg

23 oktober 2018

Nuklearmedicin är en specialitet där radioaktiva läkemedel används för

att undersöka eller behandla olika sjukdomar. På sjukhuset i Kristianstad

(CSK) finns två gammakameror för denna bildgivande diagnostik och

under våren har även en så kallad PET-kamera installerats. PET står för

positron emissionstomografi och är en speciell teknik inom

nuklearmedicinsk diagnostik vilken ger snittbilder med högre bildkvalitet

och andra sjukdomar och tumörer kan undersökas än med

gammakamerorna.

 

 

Föreläsning Kristina Stenström

22 maj 2018

Kristina Stenström är professor i kärnfysik vid Lunds Universitet. Hennes forskningsintresse rör tvärvetenskapliga tillämpningar av naturliga och antropogena radionuklider, speciellt 14C. Pågående projekt är främst kopplade till medicinsk vetenskap, miljövetenskap och klimatforskning. Gemensam nämnare för projekten är att den radioaktiva kolisotopen 14C, som dels bildas naturligt i atmosfären men som också bildats under 1950- och 1960-talens atmosfäriska kärnvapentest, används som spårämne. I hennes forskning använder hon s.k. 14C-baserad bombpulsdatering med acceleratormasspektrometri (14C-AMS) för att få kännedom om olika sjukdomsförlopp. Hon arbetar också med att förbättra bombpulsmetodens noggrannhet med hjälp av mätningar av stabila kol- och kväveisotoper. I klimatforskning använder hon 14C tillsammans med t ex kemiska metoder för att kvantifiera det antropogena bidraget till atmosfäriska kolhaltiga partiklar, s.k. aerosoler, som visat sig påverka jordens klimat.


Studiebesök Aktiv Ortopedteknik på CSK

2 oktober 2018

 


Aktiv Ortopedteknik driver idag ortopedtekniska center på 18 orter i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock Scandinavia Group, en av Nordens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Man tar emot landstingspatienter såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel, ortopediska skor eller inlägg. Man vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv.


Föreläsning Högskolan i Kristianstad

17 april 2018

Batteriutvecklingen för fordon


Francisco Marquez är forskare vid Lunds Tekniska högskola, Institutionen

för industriell elektroteknik och automation (IEA), och Swedish

Electromobility Centre inom Tema elektriska maskiner och drivsystem.

Föreläsningen och pdf filen är på engelska.

Studiebesök Hörbybruk

14 november 2017

Hörby Bruk utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga och högkvalitativa produkter inom transport, lek och trädgård. 1950 flyttades företaget till Hörby. Vi blev mottagna av företagets Vd Göran Sjöberg och Carina Lonhage...


Föreläsning Högskolan i Kristianstad

05 december 2017

Kvällens föreläsning handlade om ämnet astronomi, ”Visualisering av Universum”.

Urban Eriksson, doktor i fysik med inriktning på astronomi, arbetar på Högskolan i Kristianstad och Universitetet i Lund med forskning runt begränsningarna och möjligheterna till lärande i astronomi, genom utnyttjande av simuleringar och animeringar.

Detta fick vi ett bra exempel på under denna föreläsning och visning av universum...


Vårutflykt till Marinmuseet i Karlskrona

Kl 09.00 den 22 april 20107 startade vi med Cederholms Buss från Österängsgymnasiets parkering till Marinmuséet i Karlskrona, dit vi anlände vid halvelva-tiden och hade en stund över till att själv gå runt och titta på omgivningarna.

 

Därefter lyssnade vi under c:a en timme till ett intressant föredrag av marinofficer Bengt-Ivar Magnevall, allmänt kallad BIM.

Han berättade om marina ångpannor och tillverkningen av ångpannan till hjulångaren Erik Nordevall II.

Genom EU-stöd utbildades nitare och diktare för tillverkning av ångpannan till hjulångaren Erik Nordevall II i 1830 års stil....


Studiebesök Absolut Company i Åhus

På eftermiddagen tisdagen den 21:a mars, samlades vi utanför den nya tappningsanläggningen Absolut Company Satelliten i Åhus.

The Absolut Company är en av de främsta tillverkarna av vodka i världen.

Satelliten som byggdes 2007 har en kapacitet på 15000 flaskor i timmen och har 32 anställda som arbetar 2-skift.

Informationschefen Maria Beres tog emot oss och vi började med en rundvandring i tappningshallen....Studiebesök Moses Bil & Lack

Lördagen den 8/4 samlades vi hos Moses Bil & Lack i Sätaröd. Mose och hans fru Birgitta och dottern Lina hälsade oss välkomna .

Mose började med att berätta om företagets historia. Sitt stora intresse för bilar började redan i unga år och vid

15 års ålder skaffade han sin första bil – en epatraktor.....


TFK

 

Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på ett fritt och opolitiskt sätt främja kontakten mellan personer, institutioner och företag i Kristianstadsbygden med kunskaper och intresse för teknik och naturvetenskap.

Kontakt information


Ordförande

Ordf@tekniskaforeningenkristianstad.se


Webmaster

webmaster@tekniskaforeningenkristianstad.se


Hemsida av Webstudion